Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas

Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, “Kariyer Gelişimini Destekleyici Web Tabanlı Müdahale Programı” başlıklı konuşmasıyla, katılımcılara farklı bakış açıları sunarak sempozyum programının öyküsüne özel bir katkı sunmuş olacak.

Prof. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE-KAVAS, ilk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamlamış, lisans derecesini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından almıştır. ODTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalından 2011 yılında doktora derecesini alan BÜYÜKGÖZE-KAVAS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında 2012 yılında yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve 2016 yılında doçent, 2021 yılında ise Profesör unvanını almıştır.

Türk PDR Derneği tarafından 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nin editörleri arasında yer alan BÜYÜKGÖZE-KAVAS, aynı zamanda “Journal of Vocational Behavior”, “Journal of Career Assessment” ve “Australian Journal of Career Development” gibi uluslararası prestijli dergilerin editörler kurulunda yer alan ilk Türk araştırmacı olma özelliğini taşımaktadır.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanındaki nitelikli çalışmalarından dolayı 2011 yılında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından Başarılı Genç Araştırmacı Ödülü’ne, 2013 yılında İtalya’da European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) tarafından Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanında Avrupa’da Ümit Vaat Eden Araştırmacı Ödülü’ne (The Most Promising Young Researcher in The Field) ve 2019 yılında Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk annesi olan Prof. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Mehtap Karalar

Dr. Mehtap Karalar, “Kariyer Gelişimini Destekleyici Web Tabanlı Müdahale Programı” başlıklı konuşmasıyla, katılımcılara farklı bakış açıları sunarak sempozyum programının öyküsüne özel bir katkı sunmuş olacak.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde 2005 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde 2017 yılında tamamlamıştır.

Doktora eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde 2023 yılında tamamlamıştır.  Okul yaşam kalitesi, mesleki yetkinlik ve ortaokul öğrencilerinde kariyer konusu ilgi alanlarını oluşturmakta ve bu konularda bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Mehtap KARALAR, 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığında göreve başlamış ve bakanlığın çeşitli okul türü ve kademelerinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Halen de görevine devam etmektedir.